Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

Protokol opravlja protokolarne zadeve za predsednika Republike Slovenije, za predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, za predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, za predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za nekdanjega predsednika Republike Slovenije, skladno z Zakonom o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Ur.l. RS, št. 15/2003), za varuha človekovih pravic, za ministra za zunanje zadeve, za partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije.

 

Protokol opravlja organizacijsko-protokolarno delo ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in ob obiskih osebnosti iz Republike Slovenije v tujini.

 

Ob soglasju generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije Protokol izjemoma opravlja protokolarne zadeve tudi za druge organe, kadar so ti nosilci protokolarnih dogodkov državnega pomena.

 

Protokol Republike Slovenije opravlja naslednje protokolarne naloge:

 

1.  državniški obiski šefa države ali vlade v Republiki Sloveniji;

 

2.  obiski (uradni, delovni in zasebni) v Republiki Sloveniji:

 

– šefa države,

– predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta,

– predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij,

– predsednika državnega sveta oziroma senata,

– predsednika ustavnega sodišča,

– predsednika vrhovnega sodišča,

– varuha človekovih pravic,

– predsednika računskega sodišča,

– ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve,

– delegacij zveznih dežel, držav in pokrajin, kadar so gostitelji predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednik Državnega sveta Republike Slovenije;

 

3.  državniški obiski predsednika Republike Slovenije v tujini;

 

4.  uradni in delovni obiski v tujini:

 

– predsednika Republike Slovenije,

– predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,

– predsednika Vlade Republike Slovenije,

– podpredsednika Vlade Republike Slovenije,

– predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,

– predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,

– predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,

– varuha človekovih pravic Republike Slovenije,

– predsednika računskega sodišča,

– ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije;

 

5.  protokolarni dogodki zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije;

 

6.  predaje poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije;

 

7. predaje kopij poverilnih pisem in predstavitvenih pisem v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije;

 

8.  predstavitveni in poslovilni obiski vodij diplomatskih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij pri predsedniku Republike Slovenije, predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, predsedniku Vlade Republike Slovenije in predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije;

 

9.  slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, ki jih vroča predsednik Republike Slovenije ali visoki predstavnik Republike Slovenije po pooblastilu predsednika Republike Slovenije;

 

10.  podpisi meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo;

 

11.  slovesnosti ob izrekanju priseg pred predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije;

 

12.  državni pogrebi, polaganja vencev in državne žalne slovesnosti;

 

13.  sprejemi, ki jih prirejajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in minister za zunanje zadeve Republike Slovenije;

 

14.  državne proslave in druge prireditve državnega pomena.